Ținutul Ciucului

Sânsimion (Csíkszentsimon)

Se află la 16 km sud de Miercurea-Ciuc pe traseul DJ 123A, în lunca și pe prima terasă de pe malul stâng al Oltului, la o altitudine de 640-650 m. Este una din cele mai vechi așezări din Ciucul de Jos. Odinioară era vestit pentru Conacul Endes, azi pentru Fabrica de Spirt și Amidon construit în 1943 pentru prelucrarea cartofului - produsul agricol principal al zonei. În 1992 avea 2.415 locuitori.

În locul denumit "Aladár" în toamna anului 1851 un localnic, pe numele László János a deschis o mină de aur și argint, dar din cauza zăcământului sărac mina a fost nerentabilă. Are multe izvoare de apă minerală.

Biserica Romano-catolică a fost construită între 1823-1835 din donația judecătorului regal Endes Miklós pe locul unei capele mai vechi.

Conacul lui Endes Miklós (nr. 229. - azi grădiniță) este declarată monument conform registrului monumentelor ale județului Harghita din 1992.

Casa de lemn a lui Darvas Ferenc (nr. 37.), construit în secolul al XIX-lea, este declarată de asemenea monument.

Cetățuia (Csatószeg)

Vatra satului se află la sud de Sânsimion, pe terasa din stânga Oltului, la o altitudine de 662 m, la 18 km sud de Miercurea-Ciuc. În 1992 avea 992 locuitori.

Biserica romano-catolică este declarată monument conform registrului monumentelor ale județului Harghita din 1992. Este o construcție din timpul goticului târziu, reconstruită în stil baroc, dar păstrează multe elemente din biserica originală. Tabernaculul în stil gotic s-a păstrat, fiind o piesă de excepție. Are câteva piese datate din secolul al XIII-lea. În 1973 în urma lucrărilor de renovare a fost găsit încadramentul original al porții principale, datând din secolul al XV-lea, o piesă de o rară frumusețe, remarcabilă chiar și pe plan național.

O piesă importantă a bisericii este Altarul Sfântei Maria o piesă pictată pe lemn, datând din 1525-1550.

Cimitirul și una din crucile de piatră bogat ornamentate sunt declarate monumente conform registrului monumentelor ale județului Harghita din 1992.