Ținutul Ciucului

Sântimbru (Csíkszentimre)

Se află lîngă drumul județean 123A la o distanță de 12 km de reședința de județ. Se întinde pe ambele maluri ale râului Olt.

Biserica romano-catolică a satului este notată în evidența monumentelor istorice ale județului Harghita (1992). A fost construită în 1776 în stil baroc, păstrându-se însă unele elemente gotice ale unei vechi biserici, peste care s-a așezat noua construcție. În sanctuar se găsește un altar de la începutul secolului al XVI-lea.

Primele vestigii ale picturii pe lemn din Secuime sunt cele 10 picturi pe lemn din Sântimbru, din a doua jumătate al secolului al XV-lea, probabil piesele componente al altarului vechi. Compoziția picturilor arată, că artiștii necunoscuți au inspirat probabil din gravurile lui Schongauer. Iconografia picturilor redă scene din viața Maicii Domnului și a lui Iisus Christos. Se poate stabili cu certitudine că la picturi au lucrat cel puțin două persoane. Au fost găsite de către preotul paroh Kovács Béla, picturile fiind restaurate în 1970 de către soții Richter.

Crucea de piatră de la intrarea în cimitir datează din 1747. Este monument conform registrul monumentelor județului Harghita (1992).

Capela Sfânta Margareta. Se află la vest de râul Olt, pe câmpia Alsó erdőalja. Data construcției este necunoscută. După datină construcția a fost ridicată în anul 1661 la comanda numitei Tankó Margit.

Conacul Henter Se află la ieșirea sudică a satului, pe dealul Kúria, în stare de deteriorare avansată. A fost construită pentru baronii Henter în stil baroc-renascentist. Din anul 1944 aici funcționează școală și casă de cultură, precum și muzeul satului.