Ținutul Ciucului

Cârța (Csíkkarcfalva)

Cârța timp îndelungat a fost centrul Ciucului de Sus, o vreme fiind și centru administrativ, în comună funcționând vreme îndelungată chiar și un spital comunal. Împreună cu Ineu (Csíkjenőfalva), Dănești (Csíkdánfalva -Oltfalva) și Mădărași (Csíkmadaras) au format parohia "Csíknagyboldogasszony", din care pe parcurs ultimele două sate s-au desprins. Din punct de vedere administrativ formează o comună împreună cu Ineu (Csíkjenőfalva) și Tomești (Csíkszenttamás), care împreună, conform datelor recensământului din 1992 au 5.785 locuitori . Centrul comunei, Cârța are 1.291 locuitori.

Biserica romano-catilică fortificată din Cârța este un obiectiv turistic de prim rang. Oricine vizitează aceste meleaguri nu poate să ocolească acest monument.

Vatra satului se află la 23 km nord de Miercurea-Ciuc pe DJ 125. Pentru a vizita satul DN 12 trebuie părăsit sau la trecerea de cale ferată din nordul Dăneștilor, sau la bifurcația din Sândominic. Pe traseul DJ 125 se pot vizita, pe lângă Cârța și celelalte trei sate care formează conglomeratul de localități din Ciucul de Sus: Ineu, Tomești și Sândominic. Pe teritoriul satului au existat alte două localități, distruse de invaziile tătăreși din secolul al XVII.-lea: Ábránfalva și Tótfalva.

Vatra satului se află într-o zonă relativ spațioasă din bazinul Ciucului de Sus, la poalele vârfului "Magyaros-tető" (782 m). În locul numit Fagul Cetății legendele locale vorbesc de o cetate străveche. De asemenea se vorbește de existența unor zăcăminte de fier.

Ineu (Csíkjenőfalva)

Se află la 24 km nord de Miercurea-Ciuc, contopit la sud cu Cârța. Din punct de vedere administrativ aparține de comuna Cârța. Conform datelor recensământului din 1992 are 1724 locuitori.

În vestul satului, prin valea pârâului Loc, cunoscut pe cursul superior și ca pârâul Fagului a trecut vechiul drum care lega Ciucul de Gheorgheni, care a trecut prima dată prin locul numit Înălțimile Ciucului, apoi, prin valea pârâului Pietros a coborât în depresiunea Ghiurgheului, ajungând pe traseul drumului național actual pe teritoriul Voșlobenilor, în zona actualei cariere de pietriș.

În sat merită văzute cele câteva gospodării tradiționale vechi. Una din ele, gospodăria țărănească datată din anul 1874 este declarată monument istoric.

Izvorul de apă minerală "Vaskéstövi". Este un izvor din valea pârâului Loc aflată la altitudinea de 805 m. Mineralizarea totală este de 1.500,91 mg/l, bioxidul de carbon liber (CO2) este prezent în cantitatea de 1.805 mg/l. Este pe traseul vechiului drum ce ducea spre Gheorgheni, loc de popas tradițional pentru cărăuțași și pelerinii care se duceau în pelerinajul de Rusalii la Șumuleu.

Tomești (Csíkszenttamás)

Vatra satului este între Ineu și Sândominic, la 26 km nord de la Miercurea-Ciuc pe traseul DJ 125. Din punct de vedere administrativ aparține de comuna Cârța. În anul 1992 a avut 2.770 locuitori.

Turnul "Csonkatorony" este declarată monument conform registrului monumentelor ale județului Harghita din 1992, este un interesant vestigiu arhitectonic al Ciucului de Sus. Se află la 1 km nord-vest de sat, pe o creastă de 767 m. Ruina de 11 m înălțime este de fapt fostul turn al bisericii medievale al localității. Biserica a fost construită în stil gotic, apărată de un zid fortificat. Interesant este, că spațiul apărat de aceste ziduri a servit ca cimitir mult timp după ce biserica a fost demolată.

Biserica romano-catolică actuală a fost construită între anii 1776-78. Din biserica veche a fost mutată în cea nouă sculptura în lemn ce reprezintă Maica Domnului. Cunoscută sub denumirea "Madona din Tomești" sculptura de un farmec deosebit provine din atelierul de sculptură eclesiastică din Șumuleu, fiind datată din secolul al XV-lea.

La vest de sat pe o colină se află căpâlna Sfânta Ana și cripta familiei Sándor.

Un alt reper turistic din sat este Curia Sándor (de la nr. 673.), este declarată monument de arhitectură.