Marosfő és környéke

A gyergyói medence turistaútjai

39. számú útvonal: Marosfő vasúti állomás (880 m) - Fekete-Rez csúcsa (1538 m) - Lok-nyereg (1245 m) - Sipos-kő (1566 m) - Magas-Bükk - Kovács-nyereg (1375 m) - Medgyes-könyök (Cotul Mediasului) - Pongrác-tető (1257 m)

Az útvonal hossza: 18 km Összetett emelkedő: 1500 m Időtartam: menet 6 1/2 óra, jövet 6 óra Jelzés: piros kereszt Tudnivaló: hosszú út, s ezért nyáron fárasztó, télen pedig éppen nehéz. Csak gyakorlott, jól síző turisták vállalkozzanak rá.

A marosfői vasútállomástól indulunk el, a villák és házak közt haladva egy szekérúton, északnak tartunk, aztán egy ösvényre, majd egy pásztorcsapásra térünk rá. Az első elérendő cél a Maros-bükk csúcsa. Jó másfél kilométernyi kaptató után, amely erdőfoltokon és tisztásokon át vezet, a Mogyorós-gerincre érünk, alattunk egy esztena látható. További 800 m-nyi kaptató után az Égett-gerincre jutunk fel. Innen északnyugatnak fordulunk, s miután további 600 m-t tettünk meg a gerincen, ott állunk a Fekete-Rez csúcsán (1538 m), ahol találkozunk a Hevedert Balánbányával összekötő sárga sávjelzéses. A Fekete-Rez csúcsáról aláereszkedőben szigorúan északi irányba haladunk lefelé a nyeregig, aztán megyünk kb. egy km-t a gerinc vonalán az 1245-ös magaslati pontig, amelyhez közel, balra található a Lok-forrása. Észak-északnyugatnak tartva tovább haladunk a bal oldali ösvényen, hegynek fel, a gerincen. Egyórai gyaloglás után a Sipos-kő-csúcs alá érünk, ahol négy ösvény fut össze. Kb. 250 m-t balra megyünk a Siposkő-csúcs felé, aztán elkanyarodunk észak felé, és kapaszkodva-ereszkedve folytatjuk utunkat az Olt forrásáig. Innen a Kovács Péter-tető felé tartunk. Balra találunk két forrást, az egyik közülük ásványvíz. Nyugatnak tartva folytatjuk utunkat és kb. két kilométernyi távolságban föltűnik a Magas-Bükk (1416 m). Innen széles kanyarokban haladunk fölfelé a Medgyesi-tisztásra egy esztenához. Följebb elhaladunk két kaliba mellett, aztán egy meredeken kapaszkodunk fölfelé az erdővel benőtt gerincen a Medgyes-csúcsra, amely a Hagymás mellékgerincén tárul elénk. A csúcson, egy ritkán járt ösvény tart északnyugatnak, amelyen rövid idő alatt a könyök fő ösvényéhez érünk (jelzés sárga sáv). Az ösvény elágazásától 300 m-nyire, északi irányban, magasfeszültségű villamosvezetékeket figyelhetünk meg; onnan háromnegyed óra alatt a Pongrác-tetőn lehetünk.

2. számú útvonal: Marosfő (Izvorul Mureşului) - Gréces (Greţeş) - Csík-magasa (vf. Răchiţiş) - Ünő-tető (Culmea Ineului) - Ostoros-csúcs (vf. Poienii Oştoroş) - Veresbükk-csúcs (vf. Fagul Roşu).

Jelzés: kék kereszt Túraidő: 4 óra A túraút hossza: 12 km. Szintkülönbség: 860 m

Marosfőről indulunk déli irányba a Maros mezőségen. Miután megtekintettük a Maros turisztikai forrását, felmegyünk a sípálya nyugati szélén. Két km-es emelkedő után délnyugati irányba fordulunk a jelzett úton és a Csík-magasa szép fenyves erdőben, kis tisztásokon átmegyünk az Ünő-mezőig. Egy csordásháznál átszeljük a 2B túraútvonalat és emelkedünk az Ünő és Köves közti hegylábon a Köves forrását érintve az Ostoros-tisztáson emelkedő Ostoros-csúcsra. (1386 m). Idáig megtettünk 10 km-t. Utunk az Ostoros-kráter északi peremét követve kanyarog nyugati majd délnyugati irányba és két km után, megérkezünk a Veresbükk hegy kilátójára, ahol bekapcsolódhatunk a főgerinc túraútjába, a kék sávjelzésbe.

40. számú útvonal: Vasláb - Heveder (840 m) - Bükkfő-tető (1223 m) - Fekete-Rez-csúcsa (1538 m) - Irottko-csúcs (1377 m) - Balánbánya (870 m)

Az útvonal hossza: 15 km Összesített emelkedő: 920 m Időtartam: 4 óra Jelzés: sárga sáv (csak a Fekete-Rez és Balánbánya közt kivehető) Tudnivaló: nyáron fárasztó, de nagyon szép. Télen csak jól sízőknek való

Vaslábról a községi úton jövet Heveder felé, a 2,6-os kilométerkőnél, jobbról ösvény ágazik el, amely kaszálókon és erdőfoltokon át délkeletnek tartva a Bükkfő-tetőre (Culmea Fagului) vezet (1223 m). Miután megkerültük a halmot, fölkerülünk a gerincre és keletnek tartva, a Bükkfő déli oldalán haladunk fölfelé. Körülbelül 1700 m-t teszünk meg a Fekete-Rez csúcsáig, amelyről a középső jelzéses ösvényen ereszkedünk egy keveset lefelé, majd ismét kapaszkodva egy tetőre érünk, s folytatjuk utunkat a Hosszú-mező-tisztásig. Közben jobbra egy pásztorkunyhó marad el mellettünk. Hágva-ereszkedve megmászunk három csúcsot, s kb. 4,7 km után eljutunk az Irottkő-csúcs alá. Elhaladunk a csúcs alatti sziklák mellett, és délkeleti irányban ereszkedünk alá a hegy lejtőjén. Másfél km után keresztezzük a keleti lejtő gerincvonalát, s kezdünk ereszkedni lefelé egy ösvényen, amely miután kiléptünk az erdőből, Balánbányára, a templom elé vezet bennünket, ahol az útjelzés is véget ér.

41. számú útvonal: Vasláb 12. sz. országút (780 m) - Heveder (840 m) - Lok-vize völgye - Lok forrása (1245 m) - Sipos-patak - Olt völgye

Az útvonal hossza: 9 km Összesített emelkedő: 465 m Időtartam: menet 5 1/2 óra; jövet 5 óra Jelzés: kék sáv (nehezen kivehető) Tudnivaló: nyáron járható, télen csak sível

Vaslábról a 12. sz. országúton indulunk el a 47 km-kőtől északkeletnek, Heveder felé. A 2,6-os kilométerkőnél folytatjuk utunkat a Három-verem alatt, egy nagyot kanyarodunk, és fokozatosan kaptatunk fölfelé az erdőkitermelési úton, két E.K. barakk mellett elhaladva. Az 5,3 km-kőnél balra északkeleti irányba ágazik el egy ösvény, amely egy patak mentén fut a Sugó-barlang felé. Négyszáz méternyi gyaloglás után az alsó barlanghoz érünk, ahol vízér tör a felszínre. A barlang tulajdonképpeni bejárata valamivel följebb van. A barlangban különösen szép aragonit anyagú sztalaktit- és sztalagmit-képződményeket csodálhatunk meg. A legérdekesebb a Buzogány-terem, ahol a maguk nemében páratlan, buzogányformájú cseppkőképződmények vannak. A Heveder-patak beömlésénél kanyarodunk, s folytatjuk utunkat a Sipos-bükk-hegy alatt, a völgyben, erdőkön és tisztásokon át, egészen a Lok-vize forrásáig, ahol utunk találkozik a 45. sz. útvonallal (jelzés: piros kereszt), amely déli irányban, a Fekete-Rezen át Marősfőre, északi irányban pedig a Siposkon és a Magas-bükkön át, a Medgyes-csúcsra vezet, majd a Pongrác-tetőre. A Lok-vize forrásától, a Sipos-patak völgyében nyugatnak tartó, jelzés nélküli ösvényen könnyen eljuthatunk az Olt völgyébe (6 km).

42. számú útvonal: Balánbánya (880 m) - Sipos-patak torkolata (910 m) - az Olt forrása (1220 m) - Kovács Péter-tető (1375 m)

Az útvonal hossza: 12 km Összesített emelkedő: 510 m Időtartam: menet 4 óra, jövet 3 1/2 óra Jelzés: kék sáv Tudnivaló: nyáron autóval is járható út egészen a Sóvető-patak (P. Saraturii) torkolatáig. Télen csak gyakorlott turistáknak ajánlható

Balánbánya központjából indulunk el a Szék-patakot jobbra elhagyva; az erdei úton azonban már a patak bal oldalán megyünk, festői völgyön át a Sipos-patak torkolatáig (3-as km-kő), ahol a Hosszú-sarok felől jövő 43. sz. útvonallal találkozunk. Valamivel feljebb egy másik patakbeágazásnál, a Hosszú-sarok felől jövő Sandu-patakával találkozunk. Útközben viszont a Medgyes-patak torkolatát hagyjuk el jobb felől. Körülbelül 2,2 km-nyi kellemes utat teszünk meg a Sóvető-patak szájáig. Innen, a felső beágazástól az Olt-forrásig, amely az Olt-szurdoka alatt egy kis völgykatlanban fekszik. A forrástól egy, a gerincen futó csapásra kapaszkodunk fel, a Kovács Péter-csúcsra, ahol két forrást is találunk, az egyik ásványvízforrás.

43. számú útvonal: Gyergyószentmiklós (820 m) - Csiszér-tető - Csiszér-csúcs - Sipos-kő (1566 m) - Hosszú-sarok (Culmea Lunga) - az Olt völgye

Az útvonal hossza: 15 km Összesített emelkedő: 795 m Időtartam: menet 5 óra, jövet 4 1/2 óra Jelzés: piros háromszög Tudnivaló: nyáron fárasztó, de járható, télen nehéz út

Gyergyószentmiklóson a Gödrös utcából a Hóvirág utcába térünk be, s kerteken, szántóföldeken át, északkeletre tartva megyünk a Vaslábi-havasok felé. Fokozatosan kapaszkodva 4 km-nyi gyaloglás után elérjük a Csiszér-hegy lábát. Onnan leereszkedünk a Visszafolyó-nyeregre, és délnek tartva fölmászunk a Hosszúsarok-tetőre. A dombot megkerülve keletnek tartunk és 3 km-es kapaszkodás után fölérünk a Sipos-kő csúcsára, ahonnan csodálatos a kilátás. Leereszkedünk a nyeregre, s a Siposkő-csúcs alatt keletnek tartva 25 m-nyi út után találkozunk a Lok-forrás felől jövő ösvénnyel, amelyen átvágunk. Még vagy másfél km-t megyünk, átvágunk egy tisztáson, esztenák mellett haladunk el, majd egy hegyi kopáron a Horvátok-kertjéhez érünk. Kapaszkodva, ereszkedve folytatjuk utunkat; el az Olt völgyébe, a műútra s azon Balánbányára.

44. számú útvonal: a Békény-patak völgye a Magas-bükk-patak torkolatáig (830 m) - Magas-bükk (1416 m) - Kovács Péter (1375) - a Medgyes-völgy - Vas-pataka - Fehér-mező (Poiana Alba) a Hagymáson

Az útvonal hossza: 17 km Összesített emelkedő: 685 m Időtartam: menet 6 óra; jövet 5 1/2 óra Jelzés: kék kereszt Tudnivaló: Nagyon szép, járható út. Télen sível

A Gyilkos-tó felé tartó műúton, a 4,2 km-kőnél ágazik el ez az útvonal, a Magas-bükk-pataka szájánál. Nyíl mutatja itt az Olt-völgy és a Fehér-mező felé vezető utat. Széles ösvényen indulunk el a víz jobb partján. Balra hagyva a kempinget, 1300 m-nyi gyaloglás után átkelünk a patakon, de folytatjuk utunkat a jobb parton, az erdőkerület házáig, ahonnan két út is visz a Magas-bükkre . Az egyik északkeleti irányba, a Kovács Péter-tetőn, a Magas-bükk felé, a másik a Kari-pataka bal partján, ritkás erdő közt kapaszkodva néhány parasztgazdaságig, ahol szintén a Kovács Péter-tetőhöz érkezünk el. Két forrást is lelünk itt, az egyik ásványvíz. Tovább haladva a jelzéses ösvényen, az Olt völgyébe érünk. Hogy a Fehér-mezőre jussunk, ritkás erdőben, magányos pásztorkunyhók mellett elhaladva megyünk előre, és az Olt-völgyi út közelében elkanyarodunk északkeletnek, majd aláereszkedünk a Vas-patak szájához, bal kéz felé hagyva egy karám kerítését. Aztán átkelünk a Medgyes- és a Vas-patakon, és kellemes, kanyargó úton kapaszkodva fölfelé széles tisztáshoz érünk; innen meredek kapaszkodó után egy tisztásra jutunk ki, amelyen esztena áll. Ismét behatolunk az erdőbe, átvágunk egy széles tisztáson, amely után ritkás erdő következik; eltérünk jobbra, kaptatunk fölfelé a tisztásig, amelyen számos karám és esztena áll - ez a Fehér-mező. Itt találunk vizet és hajlékot is. Az Egyeskő (Piatra Singuratica) menedékházhoz innen a piros sáv jelzést követve, a Nagy-Hagymás gerincén át, két óra alatt jutunk el.

45. számú útvonal: Gyergyószentmiklós (820 m) - Kápolna-dombja (1085 m) - Réznyak (1450 m) - Piricske-forrás (1465 m) - Békény-Ditró vízválasztó (1475 m) - Tatár-havas - Hágótő község

Az útvonal hossza: 23 km Összesített emelkedő: 1130 m Időtartam: menet 8 óra, jövet 7 1/2 óra Jelzés: piros sáv (újbóli festésre szorul!) Tudnivaló: nyáron járható és nagyon szép út. Télen nehezen járható

Gyergyószentmiklósközpontjából egyenesen északnak tart az útvonal és jobb felől hagyva a Csiky-kertet gerincösvényen vezet tisztásokon és erdőkön keresztül. Három kilométernyi kaptató után a Csobot-hegyhez érünk, ahonnan, fent egy kápolna látszik. Fokozatosan kapaszkodunk fölfelé, kelet felé megkerüljük a Kürüc-hegyet, s a hegy lábánál tágas legelőre érünk. Elszórt pásztorkunyhók mellett haladunk el és kb. 2 órai gyaloglás után Bükkfa-tetőre jutunk, ahonnan szép kilátás nyílik a Hagymás-hegységre, a Piricske csúcsra (1545 m). Enyhe lejtő vezet a nyeregig, ahonnan ismét emelkedni kezdünk és egy erdősávon át rövid idő múltán útkereszteződéshez érünk. Mi keleti irányba indulunk és a csúccsal szemben, északnak tartva kiérünk a Piricske-tisztásra, melynek közepén esztena áll, valamivel feljebb pedig forrásra bukkanunk. A tisztáson túl irtásos övezet van, majd egy óra múltán fenyőcsemetével beültetett tisztásra érünk. A Ditró-patak eredeténél két vízéren kelünk át és egy öreg fenyőerdőben fölfelé kaptató ösvénynek vágunk neki. Majd egy ösvény nélküli rész következik, amelyből a Tatár-tisztás felső végén a csúcsot körülvevő kerítésnél kerülünk ki, ilyenképp 5 1/2 óra alatt érünk föl a Tatár-havas csúcsára (1455 m). Megkerüljük és északkeleti irányban leereszkedünk Hágótő községbe, ahonnan egyenes út vezet Tölgyesre.

48. számú útvonal: Szarvas menedékház (965 m) - Békény völgye (Valea Belcina) (1225 m) - Ditró-patak forrása (Poiana Ditraului) (1340 m) - Ditró-tölgyesi út (Soseaua Ditrau - Tulghesi) - Ditró (760 m)

Az útvonal hossza: 25 km Időtartam: 8 1/2 Szintkülönbség: 530 m Jelzés: kék sáv (terv szerint) Tudnivaló: nyáron autóval juthatunk el a Békény völgyén fel a Piricske-patak szájáig, a Ditró-völgyén pedig az Esztena-patak (Stâna) szájáig. Nagyobb megerőltetés nélkül érhetünk el a Ditró-patak forrásához, ahonnan felkapaszkodunk a Tatár-csúcsra. Télen csak sível járható út.

A Szarvas fogadótól indulunk és a műúton majd a Békény-völgyi erdei úton haladunk. Nem sokkal azután, hogy nekivágunk az útvonalnak, bal felől kőbánya mellett haladunk el. Egy kilométernyire, jobbra a Juhász-patak felől jövő pásztorcsapással találkozunk, amely megrövidíti az utat a Pongrác-tetőre. Két és fél kilométernyi út után, jobbra a Kis György-pataka (Cherpatocul Mic) felől jövő ösvénnyel találkozunk, amely a Nyerges-hegyre vivő utat kurtítja meg. Miután a Nyires-patakot balra, a Nagy György-patakot pedig jobbra hagyjuk, szép, gazdag legelőjű övezetbe érünk, amelyen pásztorkunyhók láthatók. Még két kis völgy mellett haladunk el, és az 5,7-es kilométerkőnél balra ösvény ereszkedik alá a Csanód (Cianod) hegyről. A 8,9-es kilométerkőnél, jobbra az erdőőri lakhoz érünk, amely két vízér összefolyásánál áll. További 300 m után a Piricske-patak torkolatához jutunk el. Útvonalunk most elkanyarodik északnak a 9,2-es kilométerkőnél a Békény völgyének irányát követve és 1200 m emelkedő után egy vadászösvénnyel találkozunk, amely a Piricske-mezőről indul és a Hajnal-gerincre kapaszkodik fel. Utunkat folytatva, ösvény keresztezi azt, amely a Piricske-mező felől jön; rövid pihenő után elindulunk a Ditró-patakán nyugatnak és 1200 m után a Kis-patak (Pârâul Mic) torkolatához érünk, ahonnan két ösvény fut az Új-havas (Muntele Nou) felé. További 2 km után az Esztena-patak (Stâna) torkolatáig jutunk el, ahol két pásztorcsapás találkozik, ezek a Piricske-mező felől, az esztenáktól jönnek. Innen az erdei úton nyugat felé tartunk a völgybe, és kb. 400 m után, balra, egy kis völgyet találunk. Északnyugatnak fordulunk, erdőkön, irtásokon vágunk keresztül és 3 km-nyi gyaloglás után széleset kerülünk délnek, majd délnyugatnak, elhaladunk egy útkereszteződés mellett, megyünk még 800 m-t az országút és a patak között, s két óra elteltével a Tölgyesről Ditróba vezető országúton Ditró felé indulhatunk.

49. számú útvonal: Ditró - Tölgyes közötti út - Új-havas (Muntele Nou) - Kecske-Rez (Arama Caprelor) (1290 m) - út a Tatár-csúcs felé

Az útvonal hossza: 7 km Összesített emelkedő: 440 m Időtartam: menet 2 1/2 óra, jövet 2 óra Jelzés: piros pont (tervezve) Tudnivaló: nyáron járható, télen csak sível. Jelenleg jelzése nincs.

A Ditró-Tölgyes országút 9,3 kilométerkövétől elágazik egy gerincösvény, azon indulunk el a Komarnik-hegy felé. Két km után útkereszteződéshez jutunk. Azon az ösvényen indulunk el, amely az északi lejtőn fut az Új-havas (Muntele Nou) csúcsa alatt, s megint egy kereszteződéshez érünk a hegy déli oldalán futó ösvénnyel találkozunk. Folytatjuk utunkat keleti irányba, kaptatunk fölfelé balra, ismét kelet felé tartunk, egy km-nyi gyaloglás után, jobbról tisztás tűnik fel. Rövid idő múltán a Kecske-Rez (Arama Caprelor), Tatár-havas (Tataru) ösvényre térünk. Innen jobbra, délkeleti irányba megyünk tovább, s már csak kb. egy km-t kell mennünk, hogy a Tatár-havas csúcs alatti tisztásra érjünk.

50. számú útvonal: Cengellér-hágó (pasul Tengheler) (1040 m) - Kecske-Rez-csúcs (Vf. Arama Caprelor) (1290 m) - Tatár-havas (Vf. Tataru) (1440 m) - Hajnal-csúcs (Vf. Aurora) (1481 m) - Nyerges-csúcs (Vf. Deselatu) (1488 m) - Pongrác-tető (Saua Pângarat)

Az útvonal hossza: 15 km Összesített emelkedő: 875 m Időtartam: 8 óra Jelzés: piros sáv Tudnivaló: nyáron is csak gyakorlott turistáknak ajánlható. Télen pedig csak síző, gyakorlott vadászok vállalkozzanak erre a kirándulásra

Ez az útvonal, amely a Nagy-Köz-Rez hegységet köti össze a Hagymással, a Hágótő felé vezető megyei útból ágazik ki a 18,1-es km-kőnél gerincösvény formájában, amely keresztezi a Sáros-Putna-patakot, délnek tart egy hegy tövénél, majd erdőkön és tisztásokon át a Kecske-Rez-csúcsig kúszik fel. Miután megkerültük a csúcsot keleti irányban, délkeletnek fordulunk, ahol a Cengellér-tetőről induló ösvénnyel találkozunk. Ezen elmegyünk a Sáros-Putna-patakig, ahonnan a Tatár-csúcs felé tart az ösvény. Innen ezerkétszáz méterre az Új-havas (Muntele Nou) felől jövő 49. sz. útvonallal találkozunk. További egy km után a tisztáson a szálfából ácsolt kerítést érintve, régi ösvényen folytatjuk utunk délkelet felé. Most egy kaptatókkal és ereszkedőkkel teli övezet következik, majd letarolt részen, cserjésen, málnavészen vágunk át. Ne tévesszük szem elől az irányt, mert ezen a részen nincs jelzés: tartsuk magunkat szorosan a vízválasztóhoz, mert így biztosan a Hajnal-csúcshoz (Aurora) (1422 m) érünk ki. A csúcsjelző oszloptól nem könnyű a leereszkedés egy gerincösvényen fiatal fenyőerdő szegélyén haladunk majd egy legelőre érünk. Ismét kapaszkodunk, keresztezzük az ösvényt, amely a Sáros-Putna völgyébe ereszkedik alá, aztán még egy kaptató és fönt vagyunk a Nyerges-csúcson (1488 m). A csúcs halma alatt két drótkötélpálya mellett haladunk el, amelyeken fát szállítanak a Békény völgyébe. Követjük az ösvény melletti jelzést, elhaladunk a Hegyes-csúcs alatt, amely balra marad el tőlünk, aztán fokozatosan kaptatva fölérünk a Nyerges-Sarokra (1438 m). Szálfenyőkkel szegélyezett sétányon haladunk át. Keresztezünk egy, a Békény völgyébol fölfelé kaptató ösvényt, s ezerkétszáz méter után az utolsó útkereszteződéshez érünk. A Sötét-Putna völgyéből fölfelé kapaszkodó szekérút keresztezi az ösvényt, s ereszkedik alá a Nagy György-patak völgyén, nyugati irányba, a Békény völgyébe. Háromszáz méternyi út után kaptatunk egy kicsit fölfelé a Magasbükkre érve találkozunk a Likasra vezető útvonallal. A Magas-bükkről a Dancurás (Danturasul Mic) nyugati lejtőjén ereszkedünk alá, átvágunk a gerincen és könnyen lejtve a Pongrác-tetőre érünk, a műútra, ahol pihenőhely vár ránk. Innen délnyugat felé Gyergyószentmiklósra, vagy kelet felé a Gyilkos-tóhoz juthatunk el.

SZÁLLODÁK, MOTELEK, MENEDÉKHÁZAK, SZÁLLÁSHELYEK

GYERGYÓSZENTMIKLÓS ÉS KÖRNYÉKE

Maros szálloda és vendéglő: kétágyas szobákban 200 hely. Központi futés, hideg-meleg víz, parkoló. Testvériség sugárút, 5. Telefon: (4)066-161904. Szilágyi szálloda és vendéglő: kétágyas szobákban 24 hely. Központi futés, hideg-meleg víz. Főtér 27 sz. Telefon: 162591. Sport szálloda és vendéglő: két-három ágyas szobákban 46 hely. Központi fűtés, hideg-meleg víz, parkoló. Stadion utca 11sz. Telefon (4)066-161270. A Salamon Ernő Líceum bentlakása nyári szünidőben üzemel. Elszállásolható 80 személy, előzetes bejelentés alapján. Gyilkostói út 5 sz. Telefon, titkárság: (4)066-161524, könyvelőség: (4)066-161757. Négyes motel és vendéglő: két ágyas szobákban 34 hely. Központi fűtés, hideg-meleg víz, parkoló. Kemping (csak nyári szezonban működik) 26 darab, kétágyas faházikó. Villanyvilágítás, sátorozásra alkalmas terület, parkolási lehetőség autóbuszoknak is. Közös- mosdók, vécék. Gyilkostói út 4-es km. Telefon : (4)066-161913.

BUCSIN-TETŐ

Menedékház a főútvonal mellett. Emeletén 16 hely 2-3 ágyas szobákban. Fafűtés, hideg víz. A menedékház mellett három faházikó, mindenikben négy szoba 2-2 személy számára, tehát összesen 24 hely, de csak nyáron, mert fűtési lehetőség nincs. A menedékház egész évben üzemel, parkolási lehetőség, sátorozásra alkalmas helyek.

GYERGYÓSZÁRHEGY

Gyergyószentmiklóstól 6 km-re. A faluturizmus keretében 60 személy számára szálláslehetőség magánházaknál teljes komforttal, egész vagy félpanzióval. Alacsony árak. Címek a helyi tanácsnál.