Tusnád és környéke

Szent Anna-tó útvonalai

8. útvonal: Mohos-puszta - Nádasfürdő - Újtusnádi vasútállomás

Jelzése: piros pont Menetidő: felfelé 4-4 1/2 h, lefelé 3-3 1/2 h Maximális szintkülönbség: 395 m Az út hossza: 14 km

Az egyik legszebb és minden évszakban járható turistaút.

A turistaház udvarán lévő bükkfán nyíl jelöli az út kezdetét. Átlépve a szemközti aszfaltozott úton, a Mohos-pusztán végigmenő sétaösvényen indulunk el, amely a tőzegláp nyugati, majd északi peremével halad párhuzamosan, együtt a sárga háromszög jelzéssel. 1,5 km után, kijutva a Mohos-pusztát kettéosztó keskeny erdősávból, a két jelzés a legelő alsó szélén elválik egymástól. A sárga háromszög a Vargyas-patak felé veszi útját, míg a piros pont a puszta peremén 300 m-en követi a Mohost. A rét egy kis halomnál végződik az erdő szélén, ahonnan az út hirtelen meredeken bukik alá a fenyőerdő sűrűjébe. Ezen a ponton, ha letérünk a jelzett ösvényről, jobbra a füves rét benyúlik az erdő karéjába, megtorpanva a Mohos északi végénél. Az ösvénytől kb. 150 m-re az erdőben 30-40 m mély szakadék tátong. Ez a Veres-patak szurdoka. A szakadék a horzsakő, a lapillik és vulkáni bombák eldorádója. A kitérő után tovább folytatjuk utunkat lefelé a Veres-patak mentén Újtusnád, Nagytusnád, Lázárfalva irányába. Tőlünk balra a Mohos, a Fű-Haram és a Nagy-Haram látható. A lejtős út hamar kiér az erdőből egy szabálytalan alakú, 600 m hosszú bokros tisztásra, majd egyre jobban emelkedve újból bebújik az erdőbe, széles, sima erdei úttá alakulva. Kb. 500 m után egy másik tisztásra érkezünk, ahol balról meredek erdőlő út csatlakozik a jelzett ösvényhez. Ezen a részen a jelzések ritkák és nagy kövekre vannak festve. Az út vízszintesen folytatódik az erdő széléig, ahol a terep utolsó küszöbén áthaladva lefelé kezd lejteni. 1200 m folyamatos ereszkedés után a turistaút átvágja a Nagy-Haram oldalán kígyózó kör alakú erdei utat és tovább halad még 250 m-t, amikor végképp elhagyja az erdőt. Innen balra mutat egy nyíl egy vastag törzsű fenyőfán. Az ösvény az erdő ritkás peremét követi, majd 1 km után találkozik a jobbról szinte párhuzamosan haladó erdőlő úttal, amely a Kerek-bükkről és Hosszú-mezőről ereszkedik alá.A láthatáron balról a Kis-Haram. Most már mezei úton megyünk tovább. Jó félórás gyaloglás után, az út balra kanyarodik a Nádasfürdőnek nevezett természetvédelmi terület felé. A 250 m-es letérőt balra jelzőtábla mutatja, de amúgy is messziről feltűnik egy fenyőkkel és nyírfákkal szegélyezett mély patakmeder, melynek a felső része hullámzó nádasban vész el. Nádasfürdő megtekintésére legalkalmasabb, ha a pavilontól balra lévő ösvényt használjuk. Az utat kék nyíl jelöli egy törpe égerfán. Maga az ösvény hamar eltűnik a zizegő nádasban. 80 m után érinti a rezervátum legjobb borvíz kútját, a Nádas-borvizet. A borvíz­kúttól továbbhaladva a vizenyős ösvényen, 45 m után a szabadfürdő két kis deszkával bélelt medencéjére bukkanunk. Nádasfürdő kitűnő sátorozó hely és kilátó pont. Délen a kétpúpú Nagy-Haram és Vártető díszítik az ég peremét. Nyugaton a ponkokon túl a műút húzódik, háttérben a Dél-Hargita Piliskéjével, a Mitáccsal és a Kakukk-heggyel. Északon az alcsíki falvak. A fürdő előtt a piros ponttal jelzett útból, jobbra jelzés nélküli mezei út tér el a 2,5 km-re lévő Nagytusnád és Lázárfalva felé. Az út a Kis-Haram derekán vonul végig a legelőn, majd a domboldalról leereszkedik a két falu felé. Nádasfürdőt elhagyva a homokos mezei út a Nádas-patak jobb oldali teraszán kanyarog és megkerülve néhány vízmosást Újtusnád keleti határán találkozik a műúttal. Itt egy beton villanyoszlopon nyíl jelzi a további irányt. A jelzett út most már a falu főutcája, amely áthalad az Olt hídján és a vasútállomásnál ér véget. Az útvonal mentén több esztena van, ahol sajtot, ordát lehet vásárolni. Nádasfürdőnél pedig a Kis-Haram vidéke gombászásra alkalmas.

9. útvonal: Szent Anna-tó menedékház - Carpati szálló (Büdös-hegy)

Jelzése: sárga kereszt Menetidő: 1 1/2-2 h Maximális szintkülönbség: 245 m Az út hossza: 7 km

A turisták által igen közkedvelt ösvény a legrövidebb összekötő kapocs a Szent Anna-tó és Bálványosfürdő között. Minden évszakban járható.

Együtt indul a menedékház udvaráról a Cecelére menő kék kereszt jelzéssel. Végighalad a kempingtelepen, majd átszeli az országutat és a Mohos-puszta déli részén folytatódik. Negyedóra múlva újból keresztezi az országutat. Innen a turistaösvény szép, tiszta bükkerdőben halad felfelé a Kokojzás csúcsáig (1115 m), ahol a két jelzés elválik egymástól. A gerincen ritkul az erdő, majd teljesen átadja helyét egy tisztásnak. Tovább a sárga kereszttel jelzett út lefelé vezet a bükkerdőben. Kb. 20 perc után megérkezünk a Szent Anna-tóhoz vezető aszfaltúthoz. A műúton jobbra térünk, és egy kanyar után 250 m-rel lennebb a jelzések újból eltűnnek az erdőben, csak a bálványosi és a Szent Anna-tóhoz vezető műutak találkozásánál bukkanva ki belőle. Tovább 1,75 km-en a Büdös-hegyi Carpati (Kárpátok) szállóig az országút mentén folytatódnak.

10. útvonal: Szent Anna-tó menedékház - Cecele

Jelzése: kék kereszt Menetidő: 3 1/2-4 h Maximális szintkülönbség: 105 m Az út hossza: 9 km

Közepes nehézségű út, hosszúsága miatt téli túrán csak edzett turistáknak javasolt. A Bálványosi- vagy Kászoni-medencébe igyekvők is használhatják. Tanácsos az útra vizet vinni, mert ezen a részen nincs forrás, hacsak a Buffogó közelében le nem ereszkedünk a tőzegláp egyetlen borvízforrásához.

A kék kereszt jelzés együtt indul a sárga kereszttel a menedékház udvaráról. Átvág a kempingtelepen, majd a műúton és bemegy a Mohos-pusztára. Megkerüli délről a Mohost, másodszor is keresztezi az országutat, majd felkapaszkodik az erdő között a Kokojzásra, amelynek tisztásán, a gerincen a két út elválik egymástól. A kék keresztes ösvény a hosszú gerincen folytatódik bal (É) felé. A Kokojzásnak két ovális, csak alig kiemelkedő csúcsa van. A kettő közötti nyergen az ösvény jobbra és lefelé tart, végül beleszalad a műútba. A jelzett út innen maga a Szent Anna-tó gépkocsiútja. Ezen lefelé haladva néhány kanyar után elérkezünk a Hargita megye határát jelző táblához. Idáig az országúti szakasz hossza 1,1 km - 15 perc. Ezen a ponton kapcsolódik a Csomád a Büdöshöz egy keskeny hegynyereggel. A műutat elhagyva rátérünk az erdő között kanyargó széles erdei útra. Bükkös erdőn emelkedünk fel kelet, majd kissé délkelet felé a Bolondos gerinc lapos tetejére (1082 m). A sétának is beillő út a bükkerdő szélén halad a gerincen alig észrevehető lejtéssel északkeletre, amíg egy kis nyereghez ér. Gerincutunkat a nyeregben egy haránt irányú erdei út keresztezi, ez a Buffogó mocsarából jön fel, majd bukik alá északra a Kerek-bükk felé. Az ösvény felkapaszkodik a Géczi-bérc tetejére (1093 m), majd leereszkedik a Köztető nyergébe. Az ösvény követi az öreg erdő és a mellette lévő tisztás peremét. A Köz-tető (1087 m) és a Gorgán (vagy Tőrös, 1135 m) nyergében találkozunk a Bálványos várától feljövő piros kereszt jelzéssel, amelyik Lázárfalvára vezet. De ugyanitt szegődik mellénk további útitársunk a kék sávjel is, amelyik Bálvá­nyosfürdőtől a Nyerges-tetőn keresztül a Csíkszentmárton fölötti Rugát-tetőig megy. A nyeregből déli irányba feltárul a Tőrös- (Gorgán-) patak fiatal bükkössel takart katlanja, míg keletre a Gorgán kopasz, füves kobakja emelkedik ki. Miután megmásztuk a Gorgánt, tovább az út derékszögben északnak fordul, majd 500 m után egy másik 90°-os kanyarral újból keleti irányt vesz fel, rátérve a Cecele nyergére. A Cecele nyerge előtt elhagyjuk a Nyerges-tetőre vezető kéksávos gerincutat és lassú ütemben felkapaszkodunk a füves, meredek Cecele-tetőre (1173). A rombadőlt métafa helyén utunk véget ér.