Székelyudvarhely és a Madarasi Hargita

Hargita főgerinc

A főgerinc bejárásához 5 nap szükséges (kb. 90 km.) végig a jelzés a kék sáv.

Első nap

Uzonkafürdő (Ozunca Băi) - Nagy-Piliske (Pilişca Mare) Mitács mezeje - (P-na Mitaci) - Kakukk-hegy (M. Cucului) - csíkszentimrei Büdösfürdő (Sântimbru-Băi).

Jelzése: kék sáv Túraidő: 12 óra (vissza 11 óra) A túraút hossza: 31 km. Szintkülönbség 980 m

Az útvonal kiinduló pontja a bükkszádi vasútállomás, vagy Barót városa. A főgerincet Uzonkafürdőről kiindulva követjük. A piliskei vadászháztól a Jáhoros-pusztájára vezet a jelzés. Ligetszerű bükkösökben kanyarodunk fel a Mitács hegy 1280 m magas tetejére, egészen a magassági jelzőpontig. Innen egy lankás erdei úton - a jelzés mentén - hamar kiérünk a Mitács hágóra (1210 m) és itt keresztezzük az Alcsík felé tartó régi országutat. A Mitács legelő nyugati felén kis erdészház nyújthat menedéket, egy éjszakára is. Sűrű lomberdőn és ültetett fenyves között kanyarodunk északnyugat felé az Aladár-pusztáján keresztül a Kakukk-hegy alatti pihenőhöz. Ez az útszakasz másfél órát vesz igénybe. A pihenőtől kanyargó vadászösvény vezet föl, fenyvesek és dúsan növő áfonyabokrok között a Kakukk-hegy (1558 m) tetejére (1/4 óra). A pihenőtől kétfelé ágazik az út. A mi utunk nyugati irányba: a kakukk-hegyi vadászház - Boda-kútja - Cigánylábi szakasz. A jelzett út elhagyja az angyalkai öreg fenyvest, és a szentimrei legelőre hág. A jelzéseket a legelőn elszórt kősziklákon kell keresni. A hegygerincen haladó kék sáv turistajelzés a tetőről eltér északkeleti irányba a keleti lejtőn fekvő híres csíkszentimrei Büdösfürdő felé (1 óra). Utunkat folytatva a pásztorösvényen a közeli Hármas-kút pusztáján kis vadászház vár. Hamarosan Gesztenye-pusztájára érünk. Meredek, erdős hegyoldalon ereszkedünk le a Köves-patak völgyébe. Innen egy e.k. úton félórás gyaloglással érkezünk meg a Lucs-lápos déli peremére. Itt van a sólyomkői vadászház és a Sólyom-kút. Itt halad át az Erdőfülét Csíkszentkirállyal összekötő erdei út. Az 1079 m magasságban lévő Lucs-lápja védett terület. Ez az eltőzegesedett krátertó, mint természeti ritkaság Dél-Hargita egyik legérdekesebb természeti ritkasága. Aki a csíkszentimrei Büdösfürdőről jön a Lucshoz, az üdülőtelep északnyugati, az ingoványos hely keleti szélén, az erdős úton kell haladjon követve a kék sáv jelzéseket. Két km után érkezik meg a Csíkszentkirály - Kormos műútra. Az autóút a Büdösfürdő házai közt, balra az élelmiszerüzletet elhagyva, szintén a Csíkszentkirály - Kormosi útra ér, amelyen jobbra a jelzett útig tart. A műút egy nagy kanyart leírva a Nagy-Völgyi úton ér le Csíkszentkirályra.

Második nap

Csíkszentimrei Büdösfürdő (Sântimbru Băi) - Lucs-láp - Édesvíz-tisztása (Poiana Petra) - Esztena mezeje (Poiana Stânii) - Tolvajos-tető Fenyő Turistaház (Cabana Brădeţ).

Jelzés kék sáv Túraidő: 5 óra Túraút hossza: 14 km

Az előbb leírt jelzett ösvényen jutunk el a Lucs-láposhoz, ahonnan északnyugati irányba, a Nagykőbükk nyugati oldalában kevesebb mint egy óra alatt érünk ki az Édesvíz-tisztásra az erdészházhoz, majd a vadászházhoz. Itt pihenőt tartunk, majd tovább haladva az előző irányba 1/2 óra alatt érünk ki a Tekerő-pusztai esztenás tisztásra. Ide köt be a 7A kék pontos jelzett túraút, amely Csíkszeredába vezet. A mi, kék sávval jelzett útvonalunk innen szigorúan nyugati irányba vezet. Másfél km után érünk ki a Farkas-tisztásra (Lupu). Innen északnyugati irányba bükkös erdőben haladunk és két km után leérünk a Karós-puszta nagy legelő keleti végébe. Balra lent egy erdészház látható. Mi az esztenánál elhaladva balra egy vadászháztól keleti majd északi irányba haladunk két e.k. háznál és félóra után kiérünk a Tolvajos-tetőre. Innen 800 m után nyugati irányba megérkezünk a Fenyő (Brădet) turistaházhoz, amely a műúttól 100 m-re helyezkedik el.

Harmadik nap

Tolvajos-tető, Fenyő turistaház (Cab. Brădet) - Borhegyese (Vf. Vinului) - Hargitafürdő (Harghita Băi)

Jelzés: kék sáv Túraidő: 2 1/2 óra A túraút hossza: 6 km Szintkülönbség: 350 m

A Tolvajos-tetőről kétféle úton lehet feljutni Hargitafürdőre. Az első az (autó) műút, amely a Fenyő Turistaháztól 400 m-re nyugatra a Fekete-patak mentén (kaolinos víz) visz fel Hargitafürdőre. A második a kék sávval jelzett túraösvény a turistaház északi felétől indul és 15-20 percig egy széles legelőn vezet át, amelyen esztena is van. A tisztás után kezdődik az emelkedő. Gyér fenyvesek közt haladunk egy kellemes ösvényen, majd a kiindulási ponttól számított 35-40 percen belül egy szekérútra érünk, amely a Borhegyese nyugati felében visz felfelé. Egyórai erdei út után az erdő szélénél megpillantjuk a hargitafürdői kaolinbánya ülepítőjét. Húsz perc múlva egy útjelző táblához érünk, amely északkelet felé mutat a sípályák felé. Mi azonban nyugat felé tartva, hamarosan utunk céljához érünk - Hargitafürdő területére. A fürdőtelepen, baloldalon az erdészház, majd az élelmiszerüzlet és 200 m után az 1350 m magasan lévő Uz Bence turistaház van. A bejárat előtti kerítésen a vidék turisztikai térképe látható.

Negyedik nap

Hargitafürdő Uz Bence turistaház (Cab. Harghita Băi) - Csicsói-Hargita alja - Madéfalvi-Hargita (Colţul Teşit) - Rákos-tisztása (Poiana Racoş) - Madarasi-nagymező (Poiana Mare) - Madarasi-Hargita turistaház (Cabana Harghita Mădăraş)

Jelzés: kék sáv Túraidő: 4 óra A túraút hossza: 11 km. Szintkülönbség 510 m

Viszonylag nehéz terep; télen csak jól síző csoportoknak ajánlható. A turistaháztól kiindulva haladunk a Csicsói-Hargita TV-rádió erősítőállomáshoz vezető úton. Kb. 560 m után jobbra betérünk egy fenyőerdős szűk ösvényre. A keskeny szerpentines ösvényen emelkedve háromnegyed-órai nehéz gyaloglás után érkezünk meg a Medve-tisztáson lévő elhagyott vadászházhoz. Folytatjuk utunkat a fenyőfák közt. Hamarosan egy csermelyhez érünk, amelyen átlépve a Csicsói-Hargita keleti oldalában haladunk északnyugati irányba. Tovább menve egy sziklás lejtőn ereszkedünk le. Jobbra egy kis patak völgye látható, amely Madéfalvára vezet. A jelzett ösvényen ismét emelkedünk és egy erdőfoltokkal tarkított, nedves, mocsaras helyen átmenve egy forráshoz, majd egy elhagyott vadászházhoz érünk; ezt balra megkerülve egy széles úton emelkedünk a Madéfalvi-Hargita (Colţul Teşit) nevezetű sziklás helyre, amelyen áthaladva, nyugat felé egy nagyobb tisztásra érünk. Itt esztenákat látunk, és kissé ereszkedünk és megint egy nedves, zsombékos úton újra fenyves erdőben járunk. Kanyargó ösvényen, nyugat felé siető patakok mellett elhaladunk, majd kiérünk egy keskeny tisztásra, melynek északi végében jelzőtábla van. Ismét fenyőerdőn haladunk át, míg a Madéfalvi-Hargitától számított 3 km után egy nagy havasi mezőre érünk ki. Jobb oldalon újabb jelzőtáblára leszünk figyelmesek. Ez az 5-ös kék kereszttel jelzett tábla mutatja a Csíkrákosra vezető út kezdetét. A jelzések egyes nagy fenyőkre vannak festve, amelyek az erdő szélén újabb jelzőtáblához vezetnek. Ez nyugati irányban jelzi, hogy 20 perc múlva a Madarasi Hargita turistaházhoz érhetünk. Az északnyugat felé mutató nyíl a Madarasi Hargita csúcsának útját irányítja. A kék sáv jelzések innen nyugati irányba vezetnek. Szélesen kivágott úton haladunk és a jelzett idő alatt meg is érkezünk a turistaházhoz. A Vargyas-kráterben novembertől májusig felvonós sípálya működik. A délnyugati oldalban van a kezdők sípályája, amely a Sugó-patak forrásvidékén helyezkedik el. A déli oldalon van az észak felé lejtő nagyon meredek Mihály-havasi felvonós sípálya is. Van még egy negyedik kis sípálya is a turistaház északi oldalában. A Madarasi-Hargita 1801 méter magas csúcsa a turistaháztól észak felé található és viszonylag elég könnyen, egyórai gyaloglás után érhető el. Az előbb megtett, jelzett úton haladva a jelzőtáblától bal felé 1 óra alatt északi irányba borókafenyő és áfonyabokrok közt festői sziklák mellett a csúcsra érünk, amely egy domború, füves (télen havas) tető, melynek közepén kövekből rakott kis piramis jelzi a Hargita hegység legmagasabb pontját, ahonnan tiszta időben messze el lehet látni.

Ötödik nap

Madarasi-Hargita turistaház (Cab. Harghita Mădăraş) - Filió-vadászház - Fertő-nyereg (şaua Fertău) - Fertő-tető (Muntele Mic) - Vigyázókő (M. Observator) - balra lennebb az Ördögtó (Lacul Dracului) - Veresbükk kilátója (Belvedere M. Fagul Roşu) - Libán-tető (Pasul Şicas)

Jelzés: kék sáv Túraidő: 9 óra A túraút hossza: 25 km. Szintkülönbség: 420 m

A Madarasi-Hargita turistaháztól indulva északnyugati irányba a Filió e.k. úton 800 m után a vadászháznál letérünk jobbra. A Madarasi-Hargita nyugati hegylábánál jól kitaposott pásztorösvényen, szép fenyőerdőn haladunk át a Kőkereszt-tisztására. Itt egy pásztorház is van. Innen szép fenyőerdőn haladunk északnyugati irányba a Nagy-Madarasi kráterek nyugati peremén a legmagasabb pontig (1427 m). A turistaháztól idáig 6 km-t tettünk meg 2 1/2 óra alatt. Innen kissé északabbra kis esztenás tisztás van, ezután jobbra nagy kanyart írunk le a kráter peremén és 3 km után, elérjük a 4A - kék kereszttel jelzett Nagy-Madarasi turistautat (amely levezet a vadászházhoz). Itt tulajdonképpen már a Fertő-nyeregben a Disznó-láposon haladunk északkelet felé a Fertő-tetőre (1589 m). Innen a tetőről számított újabb 3 km-en szép fenyvesek közt haladunk a Vigyázókő nyugati pereméig és 1 km után elérjük az ösvényt, amely az Ördög-tóhoz vezet. Innen még 1 km után megérkezünk a kék kereszttel jelzett Lok-vize túraútjának bekapcsolódásához. Aztán felkapaszkodunk a Veresbükk kilátóhoz a tisztásra. Innen északnyugat, majd nyugat felé fenyves és bükkösök közt haladva megérkezünk a két pásztorházig, ahonnan a kilátótól számított 1 1/2 km-t tettünk meg. Újabb bükkösökön haladunk át a Nagy Libán-tetői tisztásra, ahol két pásztorházat hagyunk hátra. A kilátótól számított 5 km után érkezünk meg a Libán-tetőre a DJ 138-as műútra, ahol véget ér a főgerinci túraútvonal. Itt a csűrben vagy a pásztorházban tölthetünk egy éjszakát, vagy lemegyünk a műúton a 6 km-re (2 óra) fekvő Libánfalvára, ahol szállást is találunk.