A Gyergyói medence

Gyergyóremete (Remetea)

A Maros bal partján, a Kőpatak mentén terül el, 725-731 m tszf. magasságban. Ditróból (a 12-es főútról) a 153C megyei úton közelíthető meg (1 km). Gyegyóremete összenőtt a Maros jobb partján fekvő Ditróval és a múlt század végén kialakult Csutakfalvával (Ciutac), mintegy 6 km hosszúságban, 1830 után, a kiirtott erdők helyén. A 153C jelzésű megyei út (Tejporgyári út Alszeg területén), az Eszenyőbükk hegy (1057 m) érintésével a Kereszthegyi nyeregbe (idáig 5 km), s onnan a Laposnyára és Görgényszentimrére vezet. Szászrégen távolsága a Kereszthegyen és Görgény völgyén át 42 km. Ditró és Maros megye határa a Kereszthegy irányában összesen 21 km. Egyházilag 1726-ban önállósul. A gyergyói tutajozás egyik jelentős települése volt, 4 tutajindító helyét ma is emlegetik. Jelentős volt a nyírszegi híd melletti (a Nagyréten) tutajindító hely. Hozzátartozó tanyák: Kicsibükk(Făgeţel), Martonka (Martonca) és Eszenyő (Sineu). Kisebb lakott helyek: Lúdfarka (Ludfarca), Csögtanya. Tejporgyára országos jelentőségű. A község lakossága 1996. január 1-én 6.440 fő volt. A falu részletes leírását Garda Dezső adta (1994).

Római katolikus temploma kőből épült 1786-ban, a régi kápolna helyébe. A Schematismus (1882. 84) szerint az új templom 1771-ben épült, barokk stílusban. 1900 elején a templom hajóját meghosszabbítják (Endes Miklós, 351). Fő oltára 1787-ben épült. Szent Lénárd püspök képe látható bilincsbe vert rabokkal. A Szentlélek kápolnában látható feszület 1567-ből való.

A kápolna az 1770. évi villámcsapás következtében leégett. A templom renoválására századunk elején került sor. Középkori temploma nem volt. A hagyomány szerint egy remete (Kendeffy Bonifác) építtet kis kápolnát, melynek alapjait a temetőben ma is ismerik. XI. Kelemen pápa 1714-ben búcsút engedélyez a kápolna javára pünkösd napjára (Orbán B. II. 117).

1725-ig Ditró filiája volt. A 18. században katolikus anyaegyház. A településhez még két kápolna tartozik: a kicsibükki 1938-ból és a csutakfalvi1949-ből (Léstyán F. I. 1996. 219). A csutakfalvi kápolna mai alakját 1967-ben kapta. Védőszentje Árpádházi Szent Margit. A kicsibükki templom más forrás szerint 1943-1944 között épült, védőszentje Szent István.

  1. Gyergyóremetei gyógyfürdő
  2. Más látnivaló: Eszenyőben, az Eszenyő-patak mentén Ivácsony Pál tulajdonában (178. szám) lévő ványoló (1725-ben épült) tekinthető meg. 105. szám alatt vízfűrész látató. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületekként tartja nyilván.
  3. Megtekinthető még a tejporgyár, a borvízfürdő, a Cseres Tibor emlékmű és a Remetei Balázs Gábor emléktábla.

Gyalogtúra az Eszenyő tisztására