A népi mesterségek

Kapuállítás

A belsőség dísze a kapu. Ezen a vidékén a kapuknak különös varázsa van, éppen ezért rendkívül változatosak. Általában külön kapurész szolgál a járműveknek és külön utcaajtós rész a gyalogosoknak. E kettőt vonja szerves egységbe a kötött kapu. Ez lehet fedett is. Sajátos formája a "galambdúcos" székely kapu, amelynek három tipikus változatát találhatjuk meg megyénkben. A udvarhelyi galambbúgos kötött kapu kiskapu fölötti része teljesen zárt sík, s az egész kapufelületet kiemelkedő gazdag virágmintás faragás díszíti. A csíki kapuk többsége szerényebb díszítésű, és a kiskapu fölötti rész rácsozott. Székelykeresztúr környékén, a Homoród völgyében pedig olyan galambdúcos kötött kapukat találunk, amelyek kiskapu fölötti részét egy vagy több áttört kördísz ékesíti.

Csíkban, különösen a Kászoni medencében, nagyon elterjedtek a fedett kiskapuk különböző változatai. Ezek kapunyílói többnyire napjegyes berakásúak. Jóval mértéktartóbb rajtuk a díszítés, az életfa-motívum pedig bemélyített faragással jelentkezik. A fedetlen kapuk oszlopai, a kapubálványok kopjaszerű felső díszítése gyakran figurális formát, primitív szoboralakzatot ölt, melyre körkörös zsindelyzettel még kalapot is illesztenek. A Toplica környéki fedett kapuk egyenes vonalú, karcsú építmények, fedelük hímesen rakott apró zsindely. Megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a Tusnádokon honos fedett kőkapuk is, amelyeknek faragott kőből rakott, magas oszlopai valóságos diadalívvé emelkednek. Gyakori itt az ikres fedett kapu is: öt oszlop között két nagy és két kis nyíló, testvérek, jó szomszédok számára.

A székely kapuk, sajátos varázsa a verses hívogató, ízelítőül álljon itt néhány:

"Béke a béjövőnek, Áldás a kimenőnek",

"Ha jó szándék hoz, e kapun bejöhetsz, különben az úton fel s alá elmehetsz",

"Szíves vendéglátó e kapu gazdája, ki a fáradt utast tárt karokkal várja".